Klodsborg

Gården har nummer 6 på Kort over Bisholt fra 1781.

På dette tidspunkt er fæsterens navn Stephan Pedersen.

Stephan Nim Pedersen havde giftet sig med enken på gården, Anne Nielsdatter.
Hendes afdøde mand hed Hans Rasmussen. Gården hørte under Boller og stod for hartkorn 5-6-0-2 tilbage fra den nye matrikel i 1688.

I 1781 bliver gårdens jord samlet i en knap 60 tdr. land stor mark i vest med et langt, smalt stykke mod syd.

I 1799 er gårdens hartkorn 6-4-2-2, og i 1805 får sønnen Hans Stephansen fæstebrev på gården.

Matrikelkortet fra 1819 angiver Erich Nielsen som fæster. Niels Erichsen følger efter og efter ham sønnen Erik Nielsen.

Ved et magelæg med Himmerig og Grinsbæk får Erik Nielsen samlet Ikiær agrene og flytter gården derud i 1844.

Posted in Bisholt, Udsigt | Comments Off

Teglsøgaard

Posted in Udsigt | Comments Off

Bondgaard

Posted in Udsigt | Comments Off

Hus nr. 3 – Lille Himmerige

Posted in Udsigt | Comments Off

Hus nr. 1, 1781 – Peder Brakkers

Posted in Udsigt | Comments Off

Hus nr. 2, 1781 – Jørgen Sørensens

Posted in Udsigt | Comments Off

Gård nr. 4, 1781

Gården har nummer 4 på Kort over Bisholt fra 1781. I 1781 er fæsterens navn Jens Jensen. Gården hører under Palsgaard og står for hartkorn 4-3-3-0. Jorden bliver samlet i en rektangulær mark på 38 tdr. land langs fjorden – … Continue reading

More Galleries | Comments Off

Vestergaard i Vester Bisholt

Gården har nummer 1 på Kort over Bisholt fra 1781.

På kortet ligger gård nr. 1 nederst i højre hjørne, uden nummer og farvet brun.
Gården er Vestergaard, og selvejerbonden på stedet i 1781 hed Mads Laursen.

Ved udskiftningen blev jorden samlet i en næsten kvadratisk mark på 37 tdr. land, nordvest for gården, og yderligere 31 tdr. land i bymarkens nordvestligste hjørne, langs med fjorden.

Mads Laursens far, Laurits von Baden havde opført stuehuset i 1771.

Tidligere ejere:

Gården havde tidligere skiftet hænder flere gange.

I 1664 var ejeren Frederich Pentz og Niels Jørgensen Vestergaard var fæster.
Gården havde da hartkorn 7-2-2 2/3-0

I 1682 bor Jørgen Nielsen på gården, som han har købt af Bispinde Willadsen, og samme år sælger han den til Sognepræst Niels Sørensen Glud.

I 1688 er ejeren Jørgen Nielsens bror, Jens Nielsen, Kalundborg.
Gården står i den nye matrikel til hartkorn 8-4-3-0.

Niels Lauritsen von Baden køber gården af Jørgen Nielsen, men skøder den i 1715 til Sognepræst Poul Glud og fæster den med det samme. Fæstebrevet fornyes i 1719.

I 1725 køber Niels Lauritsen von Baden så gården til selveje.

Posted in Bisholt | Comments Off

Lindegaarden

Posted in Udsigt | Comments Off

Grinsbæk

Gården har nummer 7 på Kort over Bisholt fra 1781.

På gården sad Mads Alrøes Enke, Maren Thomasdatter.

Mads Sørensen Alrøe havde fæstet gården i 1752. Gården hørte under Boller og stod for hartkorn 7-2-2-2.

Ved udskiftningen samles jorden i en mark på 7 tdr. land lige ved gården og 47 tdr. land vest om Bisholt Mose med den største del syd for mosen. Som for de andre Boller/Møgelkjær gårde i Bisholt og Over Glud sættes hartkornet nu til 6-4-2-2.

Samme år er der skifte efter Mads Alrøe og Niels Jespersen fra Sejet fæster gården.

I 1796 afholdes skifte efter Niels Jespersen og Jørgen Olufsen fra nabogården ægter enken, Anne Margrethe Nielsdatter.

Der er skifte efter Jørgen Olufsen i 1822, og datteren, Anne, gifter sig med Thomas Nielsen, der fæster gården i 1823.

Ved et magelæg med Klodsborg får Thomas Nielsen samlet jorden nordvest for Bisholt Mose og i 1848 flyttes gården ud på marken.

Posted in Bisholt | Comments Off

Himmerig

Gården har nummer 2 på Kort over Bisholt fra 1781. Fæsterens navn var Jørgen Bank, gården hørte under Møgelkjær og stod for hartkorn 7 tdr. 5 skp. 1 Fdk. 0 Alb. Ved udskiftningen i 1781 fik gården samlet jorden i … Continue reading

More Galleries | Comments Off

Koldsgaard

Posted in Udsigt | Comments Off