Monthly Archives: November 2009

Forpagtningskontrakt Utvang 1892 og 1902

276 17-5-92 Forpagtningskontrakt mellem undertegnede Christian Emil Krag-Juel-Vind Greve af Frijs, Kammerherre, Hofjægermester Ridder af Elefanten, Storkors af Dannebroge, og Dannebrogsmand, Ridder af Serafimerordenen og den russiske Aleksander Newsky Orden, Storkors af Nordstjerneordenen, den nederlandske Løveorden, den græske Frelserens Orden, … Continue reading

Posted in Uthvang | Tagged | Leave a comment

80-aarig Horsensianer – Jørgen Mortensen Jørgensen

4. januar 1941: Interview med min oldefar, Jørgen Mortensen Jørgensen, hvor han bl.a. fortæller, at han stadig kan cykle 100 km på een dag.

Posted in Ny Havnegade | Tagged , | Leave a comment

Hans Christophersens Fæstebrev 1808

Gjør Vitterlig at have Stæd og Fæst ligesom ieg og hermed Stæder og Fæster til Hans Christophersen af Ustrup en mig tilhørende Gaard ibidem som hans Fader Christopher Nielsen er fradød. Bemelte Haard staar for Agger og Eng Hartkorn 6 … Continue reading

Posted in Ustrupgaard | Tagged , | Leave a comment

Hans Christophersens Fæstebrev 1802

I 1802 overtog Hans Christophersen sin fars fæstegård: “Sophie Magdalene Kragh Juel Wind Frijs, føed Gram, Grevinde til Grevskabet Frijsenborg, Frue til Boller, Møgelkier, Haxholm, Faurskou og Collerup med fleere Godser, Giør Vitterlig at have stæd og fæst, Ligesom ieg … Continue reading

Posted in Ustrup Nærgaard | Tagged , | Leave a comment