om siden

kornmark.dk indeholder korte indlæg om min slægts historie og om lokalhistorie – mest fra Bjerre Herred.

Bag menupunkterne øverst på siden er der generel information om hjemmesidens forskellige hovedemner.

Øverst til højre på hjemmesiden er der et søgefelt, hvor man kan “prøve lykken”. Man kan fx søge efter navne på personer eller steder.

I kolonnen til højre er der en menu med de steder indlæggene handler om.

Så er der en oversigt over de seneste indlæg  jeg har skrevet.

Nedenunder er der en kasse med slægtsnavne og -stikord, fx snedker, som man kan klikke på, og få alle indlæg, der er tilføjet dette navn/stikord.

Nederst er der et arkiv med indlæg opdelt månedsvis.
Jens Kjær Jørgensen

One Response to om siden

 1. Bent Christiansen says:

  Til Jens Kjær Jørgensen
  Det er en meget flot hjemmeside du har – meget kompetent og informativt.
  Du har åbenbart stor indsigt på det felt du dyrker. Således kunne du åbenbart bidrage meget til min lille særinteresse “trelbore”-matrikelnavnet som jeg drøftede med Horsens museum/Anders Horsbøl sidste år i forbindelse med at jeg selv havde fundet navnet på nogle udskiftningskort. Jeg har forstået at det var dig som kunne bidrage med de kort som også jeg har fået tilsendt af Anders. Han var ikke tidligere beendt med trelbore-lokaliteten og den – synes jeg – meget spændende mulige relation til en evt trælleborg-lokalitet som jeg kan se at du også selv antyder i din underside “trelbore”.
  Når jeg nu skriver til dig så er det fordi den dygtige detektorfører Brian Kristensen via min kontakt til Anders faktisk har afsøgt området 3C (dog uden at finde genstande, men gerne også vil afsøge den anden ½-del af området 3A.
  Dette har ejeren af 3A hedder Jørgen Lund dog ikke villet give tilladelse til!
  Her er det så at jeg forestiller mig at du med den præstige som du velhar via dit store arbejde for lokalbefolkningen måske kunne “åbne døren” for at rian kunne få en sådan tilladelse?
  Jørgen Lund bor på Klodsborgvej. Brian mener det er nr. 3.
  Jeg kunne desuden tænke mig at forespørge dig om du har en god forklaring på at to nabomatrikler til Trelbore bærer navnet Nederkølsten og Overkølsten.
  Kunne vi her stå med en understøttende navneangivelse for trælleborgtilstedeværelsen set i forhold til den hypotese som jeg arbejder med i min næsten færdige bog om at trælleborge betyder trækborge og det der trækkes ind på borgpladsen er skibe som trækkes ind for beskyttelse heraf f.eks om vinteren!
  På alle de fire store trælleborge er der fundet skibsklinknagler!
  Kølsten kan i denne sammenhæng være det fundament som skibene er blevet trukket hen over under transporten på land ind på borgene.
  Hvis du vil sende mig din mailadresse vil jeg fremedsende et foto af udgravningen fra Dandiget mellem Randers og Hobro vor man ser en streng af sten i grøften ved siden af volddelen, som jeg mener bør tolkes som “kølsten” – Det er også en del af min hypotese at de mange trældiger og nogle folkevolde i virkeligheden er trækrender for tranport af skibe over landstrækninger
  Venlig hilsen Bent Christiansen
  Malling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>