Author Archives: admin

Hus nr. 5 – HPM

Posted in Udsigt | Comments Off

Stougaard

Gården har nummer 5 på Kort over Bisholt fra 1781. I 1781 er fæsterens navn Jørgen Sørensen. Gården hører under Boller og står for hartkorn 7-6-2-1. Stougaard skiller sig ud fra de andre gårde ved at have jord både i … Continue reading

More Galleries | Comments Off

Trelbore

På et gammelt udskiftningskort over Bisholt fra 1781 kan man se de gamle marknavne. Nogle er stadig i brug, andre glemt for længst. I Vester Bisholt var jorden delt op i 50 marker (skifter), hvor gårdene havde hver sin ager. … Continue reading

Posted in Bisholt | Comments Off

Bisholt by – gårde og huse 1781

Kortet nedenfor er et udsnit af Kort over Bisholt Mark, der er et udskiftningskort over Øster og Vester Bisholt fra 1781. Kortet er tegnet “på hovedet”, med syd opad. Ved at klikke på de enkelte gårde eller huse fås oplysninger … Continue reading

Posted in Bisholt, Kort 1781 | Leave a comment

“…hellere kysse en gammel so i rumpen…”

Madame Karen Marie Hofman var enke efter Mathias Fogh. Hun sad på Jensgaard fra 1716, da hendes mand døde, og til 1743, da hun afstod godset til sin søn, Kancellisekretær Thøger Hofman Fogh. Hun så gerne, at hendes hovbønder viste … Continue reading

Posted in Jensgaard, Stougaard | Tagged | Leave a comment

Jørgen Davidsen og Mette Margrethe Christensdatter Lyngby

Jørgen Davidsen (1682-1733) var søn af den velhavende handelsmand og tolder i Århus, David Jørgensen. Mette Margrethe Christensdatter Lyngby, (1682-1743) var datter af sognepræst Christen Nielsen Lyngby og Bodil Cathrine Pedersdatter, Albøge. Jørgen Davidsen tog studentereksamen som 16-årig, og i … Continue reading

Posted in Odder | Tagged , , | 2 Comments

Provst Andreas Frandsen Raarup og Ingeborg Cathrine Jørgensdatter Davidsen

1744 Den 6. Octobr. havde Velærværdige og Velædle Hr. Andreas Raarup i Ølsted og Jomfru Ingeborg Davidsen Bryllup i Odder Kirke. Andreas Frandsen Raarup var søn af Sognepræst i Frands Andersen Raarup og Mette Elisabeth Udesdatter. Ingeborg Cathrine Jørgensdatter Davidsen … Continue reading

Posted in Ølsted | Tagged , , | 2 Comments

Hans Bedstefars Broder Kone

Har man gamle billeder liggende, så er det en god idé at skrive bag på hvem eller hvad, der er på billedet – hvis man ved det. Jeg har en del billeder, hvor jeg sikkert aldrig finder ud af hvem … Continue reading

Posted in Lundgaard, Nr. Aldum | Tagged , | 3 Comments

Mette Margrethe og Jens, Rasmus, Peder og Niels – i Ølsted

Mette Margrethe Raarup var datter af præsten Andreas Frandsen Raarup og Ingeborg Cathrine Jørgensdatter Davidsen i Ølsted. Hendes dåb i 1745 blev fejret med store typer i kirkebogen: I 1769 er præsten mere afdæmpet da han skriver: “d. 2 Sept. … Continue reading

Posted in Ølsted | Tagged , , , , | 4 Comments

Hans Lauridsen Holst og Maren Rasmusdatter i Lystrup

Den 4. maj 1840 var der skifteforretning efter Hans Lauridsen Holst i Lystrup. Til stede var enken, Maren Rasmusdatter, og børnene Laurids, Niels Peter, Jørgen Raarup, Hylleborg Marie Kirstine Elisabeth, Maren og Grethe Marie. Hans Lauridsen Holst var født i … Continue reading

Posted in Engholm, Lystrup | Tagged , , | 1 Comment

Forpagtningskontrakt Utvang 1892 og 1902

276 17-5-92 Forpagtningskontrakt mellem undertegnede Christian Emil Krag-Juel-Vind Greve af Frijs, Kammerherre, Hofjægermester Ridder af Elefanten, Storkors af Dannebroge, og Dannebrogsmand, Ridder af Serafimerordenen og den russiske Aleksander Newsky Orden, Storkors af Nordstjerneordenen, den nederlandske Løveorden, den græske Frelserens Orden, … Continue reading

Posted in Uthvang | Tagged | Leave a comment

80-aarig Horsensianer – Jørgen Mortensen Jørgensen

4. januar 1941: Interview med min oldefar, Jørgen Mortensen Jørgensen, hvor han bl.a. fortæller, at han stadig kan cykle 100 km på een dag.

Posted in Ny Havnegade | Tagged , | Leave a comment