gemte sager

Billeder og breve, dagbøger, tegninger og notater, gemt i skuffer og kasser, nogle i flere generationer.

For at leve videre digitalt skal de støves af, tydes, scannes, afskrives, oploades og ordnes på en eller anden meningsfuld måde, der gerne skulle vokse frem i menuerne her til højre.

Jeg gør det for min egen fornøjelses skyld, og som et alternativ til det gemte og til sidst glemte liv i kasserne.

Måske er der også andre, der får glæde af det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>