Gård nr. 4, 1781

Gården har nummer 4 på Kort over Bisholt fra 1781.

I 1781 er fæsterens navn Jens Jensen.
Gården hører under Palsgaard og står for hartkorn 4-3-3-0. Jorden bliver samlet i en rektangulær mark på 38 tdr. land langs fjorden – med et langt, smalt stykke, der fører fra gården derned.

Jens Jensen fra Kolsgård kom til gården i 1768, da han giftede sig med enken Gye Rasmusdatter. Gye var datter af Rasmus Jørgensen i gård nr. 8 (Lindegaarden).
Hun dør allerede 5 år senere og Jens Jensen gifter sig med Ane Jacobsdatter.

I 1795 er Jens Jensen også fæster på gården, men i 1798 sælger Palsgård gården til Jens Jensens enke. Ane Jacobsdatter bliver på gården, og gifter sig med Henrik Jørgensen.

I 1845 bor den 87 årige enkemand Henrik Jørgensen på gården sammen med Anes børn, der er blevet 70, 69, 60 og 67 år. “Den gamle, hæderlige Henrik Jørgensen”, kalder Søren Knudsen ham.

Hans Eriksen fra gård nr. 6 (Klodsborg) overtager gården og får i 1855 tilladelse til at udstykke den, og opfører en ny gård nede på marken ved Dysbjerg.

Fra 1688
Palsgård ejede allerede gården ved matriklen i 1688, hvor Peder Rasmussen var fæster. I 1732 var Niels Rasmussen på stedet og 1762 Jens Christensen.

Det er som regel ikke børnene, der overtager gården, men enkerne, der gifter sig igen:
Jens Christensen
Søn Christen Jensen + Gye Rasmusdatter (fra Lindegaard)
Gye Rasmusdatter + Jens Jensen (fra Koldsgaard)
Jens Jensen + Ane Jacobsdatter
Ane Jacobsdatter + Henrik Jørgensen

This entry was posted in Bisholt. Bookmark the permalink.