Himmerig

Gården har nummer 2 på Kort over Bisholt fra 1781.

Fæsterens navn var Jørgen Bank, gården hørte under Møgelkjær og stod for hartkorn 7 tdr. 5 skp. 1 Fdk. 0 Alb.

Ved udskiftningen i 1781 fik gården samlet jorden i to marker vest for byen på ca. 30 og 8 tdr. land og en lang, smal mark på 21 tdr. land i Søndermarken, syd for Bisholt Mose.

Jørgen Bank Lauridsen have overtaget fæstet i 1778, da den tidligere fæster Knud Pedersen døde. Jørgen Bank giftede sig med den 20 år ældre enke, Anne Marie Rasmusdatter, der havde 5 børn.

Anne Marie var datter af Rasmus Jørgensen fra gård nr. 8 (Lindegården), som hendes bror Ole Rasmussen havde fæstet.

Da Jørgen Bank døde i 1794 overtog Anne Maries ældste søn, Peder Knudsen, fæstet “…efter hans Moder grundet Alderdom og Skrøbelighed”.

Gårdens hartkorn var da 6 tdr. 4 skp. 2 Fdk. 2 Alb.

This entry was posted in Bisholt. Bookmark the permalink.