historie

Samling af historiske oplysninger:

Folketællinger:
Omkring år 1700 har der sikkert levet 625.000-650.000 mennesker i kongeriget Danmark. I 1730 måske omkring 710.000. Knap 80 % boede på landet, resten var fordelt ligeligt mellem København og de 67 købssteder…(læs mere)

Landgilde, Kornskat og Kirketiende:
Fæstebønderne betalte landgilde til herregården, der også opkrævede skat til stat, amt og lokale opgaver, samt ofte tiende til kirken.
Fra 1719 skulle hver fæstegård have en kvitteringsbog, hvor der blev holdt regnskab med betalingerne. Kun få af disse bøger er bevaret, heraf 3 på Glud Museum, og de giver… (læs mere)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>