Klodsborg

Gården har nummer 6 på Kort over Bisholt fra 1781.

På dette tidspunkt er fæsterens navn Stephan Pedersen.

Stephan Nim Pedersen havde giftet sig med enken på gården, Anne Nielsdatter.
Hendes afdøde mand hed Hans Rasmussen. Gården hørte under Boller og stod for hartkorn 5-6-0-2 tilbage fra den nye matrikel i 1688.

I 1781 bliver gårdens jord samlet i en knap 60 tdr. land stor mark i vest med et langt, smalt stykke mod syd.

I 1799 er gårdens hartkorn 6-4-2-2, og i 1805 får sønnen Hans Stephansen fæstebrev på gården.

Matrikelkortet fra 1819 angiver Erich Nielsen som fæster. Niels Erichsen følger efter og efter ham sønnen Erik Nielsen.

Ved et magelæg med Himmerig og Grinsbæk får Erik Nielsen samlet Ikiær agrene og flytter gården derud i 1844.

This entry was posted in Bisholt, Udsigt. Bookmark the permalink.