Category Archives: Ustrup

Hans Christophersens Fæstebrev 1808

Gjør Vitterlig at have Stæd og Fæst ligesom ieg og hermed Stæder og Fæster til Hans Christophersen af Ustrup en mig tilhørende Gaard ibidem som hans Fader Christopher Nielsen er fradød. Bemelte Haard staar for Agger og Eng Hartkorn 6 … Continue reading

Posted in Ustrupgaard | Tagged , | Leave a comment

Hans Christophersens Fæstebrev 1802

I 1802 overtog Hans Christophersen sin fars fæstegård: “Sophie Magdalene Kragh Juel Wind Frijs, føed Gram, Grevinde til Grevskabet Frijsenborg, Frue til Boller, Møgelkier, Haxholm, Faurskou og Collerup med fleere Godser, Giør Vitterlig at have stæd og fæst, Ligesom ieg … Continue reading

Posted in Ustrup Nærgaard | Tagged , | Leave a comment

Christopher Nielsens Fæstebrev til Ustrup Nærgaard 1769

Christopher Nielsen overtog i 1769 sin fars fæstegaard i Ustrup. Fæstebrevet er indført i Boller og Møgelkjær Godsarkivs Fæsteprotokol 1721-1777, Fol. 232 a. “Paa min Høye og Naadige Herre, Deris Høy Grevelige Excellence, Høyvelbaarne Hr. Erhardt, Greve af Wedell Friis … Continue reading

Posted in Ustrup, Ustrup Nærgaard | Tagged , | Leave a comment

Christopher Nielsen og Kirsten Hansdatter

Christopher Nielsen blev født i 1744, søn af Niels Christophersen Buch og Johanne Sofie Olufsdatter i Ustrup. Kirsten Hansdatter blev født i 1752, datter af Hans Pedersen og Karen Pedersdatter i Ustrup. Hun blev gift først gang med Oluf Jørgensen … Continue reading

Posted in Ustrup, Ustrupgaard | Tagged , | Leave a comment

Hans Christoffersen og Margrethe Jensdatter

Hans blev født i 1779, søn af Christoffer Nielsen og Kirsten Hansdatter i Ustrup Nærgaard i Neder Ustrup, Uth Sogn. Margrethe blev født i 1882, datter af Jens Pedersen Møller og Silke Johansdatter i Tolstrup Mølle. Hun var den 21. … Continue reading

Posted in Ustrupgaard | Tagged , | 1 Comment

Christoffer Hansen og Hustru Maren Hansdatter Holst

  Christoffer og Maren boede på Ustrupgaard i Ustrup på nordsiden af Bjerrelide. Maren var fra gården Engholm i Lystrup ca. 5 km vest for Ustrup.

Posted in Ustrupgaard | Tagged , | 9 Comments

Tømrermester Hans Christoffersen & Rasmine Hansdatter

Hans blev født på Ustrupgaard i 1842, søn af Christopher Hansen og Maren Hansdatter . Rasmine var datter

Posted in Ustrupgaard | Tagged , , , | Leave a comment

Ustrupgaard

I 1929 tegnede Søren Knudsen denne tegning. Det er Ustrupgaard til højre med dammen foran. Kører man fra Horsens ad Gludvej mod Juelsminde, når man hurtigt til Boller. Her drejer man til højre mod Uth, hvor man følger vejen forbi … Continue reading

Posted in Ustrupgaard | Tagged | 1 Comment