Category Archives: Uth

Forpagtningskontrakt Utvang 1892 og 1902

276 17-5-92 Forpagtningskontrakt mellem undertegnede Christian Emil Krag-Juel-Vind Greve af Frijs, Kammerherre, Hofjægermester Ridder af Elefanten, Storkors af Dannebroge, og Dannebrogsmand, Ridder af Serafimerordenen og den russiske Aleksander Newsky Orden, Storkors af Nordstjerneordenen, den nederlandske Løveorden, den græske Frelserens Orden, … Continue reading

Posted in Uthvang | Tagged | Leave a comment

Uthvang

404 Vejle Amt Utvang, Ut Sogn. Postforb. og St.: Horsens, hvortil c. 7½ Km. Tlf. 5 over Tyrsted Central. Gaarden hører til Boller Gods under Grevskabet Frijsenborg. En Del af Matr.-Nr. 10a m.fl. af Ut. Hartkorn t Tdr. 7 Skpr. … Continue reading

Posted in Uthvang | Tagged , | Leave a comment

Hans Christoffersen Blessing

Han skriver selv: Søn af tømrer Hans Christoffersen og hustru Rasmine Hansen. Født i Horsens 11.nov.1879, student fra “Horsens lærde skole” 1898, cand.theol. sommeren 1904(haud I). Huslærer hos den fromme og lærde valgmenighedspræst Carl Koch, Ubberup ved Kalundborg. Der lærte … Continue reading

Posted in Uth | Tagged , | Leave a comment