Tag Archives: Fæstebrev

Hans Christophersens Fæstebrev 1808

Gjør Vitterlig at have Stæd og Fæst ligesom ieg og hermed Stæder og Fæster til Hans Christophersen af Ustrup en mig tilhørende Gaard ibidem som hans Fader Christopher Nielsen er fradød. Bemelte Haard staar for Agger og Eng Hartkorn 6 … Continue reading

Posted in Ustrupgaard | Tagged , | Leave a comment

Hans Christophersens Fæstebrev 1802

I 1802 overtog Hans Christophersen sin fars fæstegård: “Sophie Magdalene Kragh Juel Wind Frijs, føed Gram, Grevinde til Grevskabet Frijsenborg, Frue til Boller, Møgelkier, Haxholm, Faurskou og Collerup med fleere Godser, Giør Vitterlig at have stæd og fæst, Ligesom ieg … Continue reading

Posted in Ustrup Nærgaard | Tagged , | Leave a comment

Christopher Nielsens Fæstebrev til Ustrup Nærgaard 1769

Christopher Nielsen overtog i 1769 sin fars fæstegaard i Ustrup. Fæstebrevet er indført i Boller og Møgelkjær Godsarkivs Fæsteprotokol 1721-1777, Fol. 232 a. “Paa min Høye og Naadige Herre, Deris Høy Grevelige Excellence, Høyvelbaarne Hr. Erhardt, Greve af Wedell Friis … Continue reading

Posted in Ustrup, Ustrup Nærgaard | Tagged , | Leave a comment