Tag Archives: Hans Lund

Et stykke af Præstegaardens Skov

Jeg undertegnede Hans Lund Rasmussen, Snedker og Huusmand paa Glud Mark, tilstaar herved at da jeg for en del Aar siden ombyggede og udvidede det til mit Sted hørende søndre Hus, som var bygget tæt op til Præstegaardens Skov, byggede … Continue reading

Posted in Hoelborg | Tagged | Leave a comment

Døren i Enkeboligen

Fundet på Glud Museum: På et ark med skitser af lig(ge) sten og J. Jørgensen Stougaard’s gravmæle skriver Søren Knudsen: – og bagpå står: I Efteraaret 54 huggede Sognepræst Fenger den ret velbevarede Hoveddør fra Enkeboligen til Brændsel. – Den … Continue reading

Posted in Glud | Tagged , , , | Leave a comment

Hoelborg – Et gammelt husmandssted i Bjerre Herred

Glud, i December 1919. Søren Knudsen Det er naturligt, at der i “det fede Bjerre Herred” findes mange gode, gamle Bygninger; her har jo været Velstand og gode Kaar for Beboerne fremfor mange andre Steder. Forlængst hedenfarne Menneskers Virkelyst og … Continue reading

Posted in Glud, Hoelborg | Tagged , , | Leave a comment

Snedker Hans Lund Rasmussen & Ane Marie Rasmusdatter

Hans Lund blev født den 24. august 1806, søn af Rasmus Hansen Snedker og Kirsten Andersdatter Skov, Endelave. Han blev gift med Ane Marie Rasmusdatter, den 14. december 1834 i Glud Kirke, og flyttede til Hoelborg på Glud Nordmark, som Ane Marie’s … Continue reading

Posted in Glud, Hoelborg | Tagged , , , , | 1 Comment