Tag Archives: Præst

Jørgen Davidsen og Mette Margrethe Christensdatter Lyngby

Jørgen Davidsen (1682-1733) var søn af den velhavende handelsmand og tolder i Århus, David Jørgensen. Mette Margrethe Christensdatter Lyngby, (1682-1743) var datter af sognepræst Christen Nielsen Lyngby og Bodil Cathrine Pedersdatter, Albøge. Jørgen Davidsen tog studentereksamen som 16-årig, og i … Continue reading

Posted in Odder | Tagged , , | 2 Comments

Provst Andreas Frandsen Raarup og Ingeborg Cathrine Jørgensdatter Davidsen

1744 Den 6. Octobr. havde Velærværdige og Velædle Hr. Andreas Raarup i Ølsted og Jomfru Ingeborg Davidsen Bryllup i Odder Kirke. Andreas Frandsen Raarup var søn af Sognepræst i Frands Andersen Raarup og Mette Elisabeth Udesdatter. Ingeborg Cathrine Jørgensdatter Davidsen … Continue reading

Posted in Ølsted | Tagged , , | 2 Comments

Hans Christoffersen Blessing

Han skriver selv: Søn af tømrer Hans Christoffersen og hustru Rasmine Hansen. Født i Horsens 11.nov.1879, student fra “Horsens lærde skole” 1898, cand.theol. sommeren 1904(haud I). Huslærer hos den fromme og lærde valgmenighedspræst Carl Koch, Ubberup ved Kalundborg. Der lærte … Continue reading

Posted in Uth | Tagged , | Leave a comment