Tag Archives: tip-3

Hans Lauridsen Holst og Maren Rasmusdatter i Lystrup

Den 4. maj 1840 var der skifteforretning efter Hans Lauridsen Holst i Lystrup. Til stede var enken, Maren Rasmusdatter, og børnene Laurids, Niels Peter, Jørgen Raarup, Hylleborg Marie Kirstine Elisabeth, Maren og Grethe Marie. Hans Lauridsen Holst var født i … Continue reading

Posted in Engholm, Lystrup | Tagged , , | 1 Comment

Hans Christophersens Fæstebrev 1808

Gjør Vitterlig at have Stæd og Fæst ligesom ieg og hermed Stæder og Fæster til Hans Christophersen af Ustrup en mig tilhørende Gaard ibidem som hans Fader Christopher Nielsen er fradød. Bemelte Haard staar for Agger og Eng Hartkorn 6 … Continue reading

Posted in Ustrupgaard | Tagged , | Leave a comment

Hans Christophersens Fæstebrev 1802

I 1802 overtog Hans Christophersen sin fars fæstegård: “Sophie Magdalene Kragh Juel Wind Frijs, føed Gram, Grevinde til Grevskabet Frijsenborg, Frue til Boller, Møgelkier, Haxholm, Faurskou og Collerup med fleere Godser, Giør Vitterlig at have stæd og fæst, Ligesom ieg … Continue reading

Posted in Ustrup Nærgaard | Tagged , | Leave a comment

Hans Christoffersen og Margrethe Jensdatter

Hans blev født i 1779, søn af Christoffer Nielsen og Kirsten Hansdatter i Ustrup Nærgaard i Neder Ustrup, Uth Sogn. Margrethe blev født i 1882, datter af Jens Pedersen Møller og Silke Johansdatter i Tolstrup Mølle. Hun var den 21. … Continue reading

Posted in Ustrupgaard | Tagged , | 1 Comment

Rasmus Hansen Snedker og Kirsten Andersdatter Skov

I begyndelsen af 1800-tallet flyttede Rasmus Hansen Snedker til Endelave. Han var fra Rårup Sogn og hans far var Hans Rasmussen Snedker. På Endelave giftede Rasmus Snedker sig med skovfogedens datter, Kirsten Andersdatter Skov, og sammen fik de børnene Hans … Continue reading

Posted in Endelave | Tagged , , | 2 Comments

Morten Clausen – Husmand og Murer

Morten Clausen blev født i 1767 i Hover, søn af Claus Mortensen og Karen Laursdatter. Han blev gift med Mette Jørgensdatter fra Jennum og i 1796 købte han matr.nr. 17 i Jennum af Severin Lautrup på Haraldskjær. De fik børnene: … Continue reading

Posted in Jennum | Tagged , , | Leave a comment

Rasmus Hansen Stougaard & Anne Marie Rasmusdatter

Rasmus blev døbt i Skjolde Kirke den 4. maj 1769. Hans fødselsdag kender jeg ikke. Han var søn af Hans Jørgensen Stougaard og Maren Rasmusdatter. I historien om “Hoelborg – Et gammelt Husmandssted i Bjerre Herred” skriver Søren Knudsen: “Ejeren … Continue reading

Posted in Badensminde, Bisholt, Glud, Hoelborg, Stougaard | Tagged , | Leave a comment