Stougaard

Gården har nummer 5 på Kort over Bisholt fra 1781.

I 1781 er fæsterens navn Jørgen Sørensen.
Gården hører under Boller og står for hartkorn 7-6-2-1.

Stougaard skiller sig ud fra de andre gårde ved at have jord både i Øster og Vester Bisholt. Før udskiftningen havde gården derfor op mod 60 agre fordelt ud over hele Bisholts bymark. Efter udskiftningen samles jorden, dels i en 50 tdr. land stor mark fra gården ned til Dysbjerg og langs fjorden mod øst, og dels 20 tdr. land helt mod vest.

Jørgen Sørensen fæstede Stougaard allerede i 1731, da han giftede sig med enken på gården, Birgitte Hansdatter.

Birgitte Hansdatter døde i 1758 og Jørgen Sørensen giftede sig med Lene Rasmusdatter fra gård nr. 9 (Lindegården) i Vester Bisholt.
To af Jørgen Sørensens børn fra hans tidligere ægteskab blev gift med søskende til Lene Rasmusdatter. Anna Jørgensdatter med Ole Rasmussen og Hans Jørgensen med Maren Rasmusdatter.

En Storgård
I begyndelsen af 1600-tallet var Stougaard en helgård på 12 tdr. hartkorn og bonden på gården hed Rasmus Nielsen og var skovfoged. I 1661 sidder hans enke på gården.
Ved matriklen i 1688 er gårdens hartkorn 7-6-2-1 og bonden hedder Rasmus Nielsen Stougaard. Sønnen, Hans Rasmussen, overtager gården ca. 1721 og dør 10 år senere i en alder af 46 år.

This entry was posted in Bisholt, Stougaard. Bookmark the permalink.