Trelbore

På et gammelt udskiftningskort over Bisholt fra 1781 kan man se de gamle marknavne. Nogle er stadig i brug, andre glemt for længst.

I Vester Bisholt var jorden delt op i 50 marker (skifter), hvor gårdene havde hver sin ager.
Marknavnene – de fleste er beskrivende – giver god mening, Kalkhøye, Smedens Stumper, Stenhøye-Ager, Strandholdt.

I Søndermarken stopper man op ved et anderledes navn – Trelbore. Hvad betyder det ?
Et besøg på stedet overrasker. Her inde på marken kommer man højt til vejrs og kan se langt hele vejen rundt – selv Horsens og et glimt af Kattegat.
Et perfekt sted for en udkigspost og et beredskab, hvis fjendtlige fremmede var på vej.

En Trelleborg ?

Et vidt udsyn fra Søndermarkens højeste sted

This entry was posted in Bisholt. Bookmark the permalink.