Vestergaard i Vester Bisholt

Gården har nummer 1 på Kort over Bisholt fra 1781.

På kortet ligger gård nr. 1 nederst i højre hjørne, uden nummer og farvet brun.
Gården er Vestergaard, og selvejerbonden på stedet i 1781 hed Mads Laursen.

Ved udskiftningen blev jorden samlet i en næsten kvadratisk mark på 37 tdr. land, nordvest for gården, og yderligere 31 tdr. land i bymarkens nordvestligste hjørne, langs med fjorden.

Mads Laursens far, Laurits von Baden havde opført stuehuset i 1771.

Tidligere ejere:

Gården havde tidligere skiftet hænder flere gange.

I 1664 var ejeren Frederich Pentz og Niels Jørgensen Vestergaard var fæster.
Gården havde da hartkorn 7-2-2 2/3-0

I 1682 bor Jørgen Nielsen på gården, som han har købt af Bispinde Willadsen, og samme år sælger han den til Sognepræst Niels Sørensen Glud.

I 1688 er ejeren Jørgen Nielsens bror, Jens Nielsen, Kalundborg.
Gården står i den nye matrikel til hartkorn 8-4-3-0.

Niels Lauritsen von Baden køber gården af Jørgen Nielsen, men skøder den i 1715 til Sognepræst Poul Glud og fæster den med det samme. Fæstebrevet fornyes i 1719.

I 1725 køber Niels Lauritsen von Baden så gården til selveje.

This entry was posted in Bisholt. Bookmark the permalink.